Audit vašeho podnikání

Objevme nevyužitý potenciál a omezme nevýdělečné marketingové kanály.

Nastavili jste si sami reklamy v Google Ads / Sklik nebo Facebook? Zkontrolujte si pomocí checklistu, zda je to správně.

Audit PPC reklam ve vyhledávání

Audit PPC reklam v obsahové síti

Audit produktových kampaní (Google nákupy)

Audit základního nastavení Google Analytics

Máte tak lepší kontrolu nad obsahem.