Marketingová strategie

Vytvořme společně marketingovou strategii zaměřenou na výkon a plnění cílů podle zralosti vašeho byznysu. Stanu se vaším průvodcem džunglí online marketingu.

Strategie e-shopu

Co to je marketingová strategie?

Je to mapa díky které se držíte jasné cesty ke svému cíli. Jen díky ní dosáhnete úspěchu v rekordně krátkém časem.

Přemýšlím nad vaším projektem jako celkem a hledám nejefektivnější způsoby jak dosáhnout vašich cílů.

Navrhnu komplexní online marketingovou strategii založenou na datech, marketingových analýzách a behaviorální psychologii.

Získejte parťáka, který Vám bude stát po boku a na koho se můžete spolehnout.

1. Analýza problémů a potřeb zákazníků

Připravím pro vás analýzu vašich zákazníků. Díky tomu budete vědět jak správně zacílit kampaně, aby váš projekt naplnil stanové cíle!

2. Framework P.A.V.O.R.D.

Pro efektivní marketingovou strategii používám moderní framework P.A.V.O.R.D. díky kterému přesně víte jaké KPI máte sledovat, aby váš projekt rostl.

3. Marketingový plán

Získejte mapu k dosažení vašich marketingových cílů. Marketingový plán odpoví na strategické otázky v marketingu.

Z čeho se skládá marketingová strategie?

Stanu se Vaším tvůrcem reklamní strategie.

PPC kampaně

PPC je absolutní základ. Bez placené reklamy se neobejdete. Stejně jako bez specialisty na výkonnostní PPC kampaně!

Ověnčený certifikáty a ostřílený 8letými zkušenostmi.

Více o PPC kampaních.

Marketingový plán

Správa zbožovvých srovnávačů

Heureka, Zboží, Glami, Favi, Biano

Správa YouTube Ads

SEO optimalizace

Nejste vidět na první stránce Googlu? Potřebujete optimalizaci pro vyhledávače (SEO).

Zlepšení pozic ve vyhledávačích je náročný proces, ale nakonec se rozhodně vyplácí.

Více o SEO optimalizaci

Marketingová strategie

Chcete, aby Váš projekt byl ziskovější?

Specialistuji se na marketingové strategie již 8 let, proto věřím, že Vám dokážu pomoci.
Napište mi.

Sociální sítě

Využijte sílu sociálních sítí a získejte nové zákazníky.

Objevte jejich dynamiku a výkon. Specializujeme se na nejrychleji rostoucí sociální sítě, abychom drželi trend s vašimi zákazníky!

Více o správě sociálních sítí

Správa LinkedIn Ads

Komplexní průvodce tvorbou efektivní marketingové strategie

V dnešní konkurenčním světě je marketingová strategie klíčovým prvkem úspěchu každé společnosti. Bez ní by bylo obtížné dosáhnout cílového trhu a získat konkurenční výhodu. V tomto článku se podrobně seznámíte s tím, jak vytvořit efektivní marketingovou strategii, která vám pomůže dosáhnout vašich obchodních cílů.

Marketingová strategie je plán, který popisuje, jak společnost plánuje dosáhnout svých marketingových cílů. Zahrnuje analýzu trhu, segmentaci zákazníků, stanovení cílů a výběr vhodných marketingových nástrojů. Efektivní marketingová strategie je základem úspěšného podnikání a klíčem k dosažení tržní dominance.

Proces tvorby marketingové strategie zahrnuje několik kroků, které je třeba pečlivě zvážit a provést. Mezi tyto kroky patří analýza trhu, stanovení marketingových cílů, výběr vhodných marketingových nástrojů a hodnocení výsledků. V následujících částech se podrobněji seznámíte s jednotlivými aspekty tvorby efektivní marketingové strategie.

Co je marketingová strategie a proč je důležitá

Strategie je základním pojmem v oblasti podnikání a marketingu. Marketingová strategie je plán, který popisuje, jak společnost plánuje dosáhnout svých marketingových cílů. Je důležitá, protože pomáhá společnostem efektivně komunikovat se svými zákazníky, získávat konkurenční výhodu a dosahovat tržní dominance.

Definice a význam marketingové strategie

Marketingová strategie společnosti je soubor cílů, plánů a taktik, které společnost používá k dosažení svých marketingových cílů. Zahrnuje analýzu trhu, segmentaci zákazníků, stanovení cílů a výběr vhodných marketingových nástrojů. Marketingová strategie je důležitá, protože pomáhá společnostem efektivně komunikovat se svými zákazníky, získávat konkurenční výhodu a dosahovat tržní dominance.

Role marketingové strategie v rámci firemní strategie

Firemní strategie je širší plán, který zahrnuje všechny aspekty podnikání, včetně marketingu. Marketingová strategie je jedním z klíčových prvků firemní strategie, protože ovlivňuje způsob, jakým společnost komunikuje se svými zákazníky a jak dosahuje svých obchodních cílů. Marketingová strategie se zapojuje do celkové firemní strategie tím, že pomáhá společnosti identifikovat a využít příležitosti na trhu, získat konkurenční výhodu a dosahovat tržní dominance.

Jak promyšlená marketingová strategie ovlivňuje výsledky společnosti

Promyšlená marketingová strategie může pozitivně ovlivnit výsledky marketingové strategie společnosti tím, že pomáhá společnosti efektivně komunikovat se svými zákazníky, získávat konkurenční výhodu a dosahovat tržní dominance. Například, společnost, která má dobře promyšlenou marketingovou strategii, může dosáhnout vyššího tržního podílu, zvýšit své zisky a zlepšit svou pověst na trhu. Příklady úspěšných marketingových strategií zahrnují Apple, který se zaměřuje na inovace a design, nebo Coca-Cola, která se zaměřuje na silnou značku a globální přítomnost.

Klíčové prvky funkční marketingové strategie

Úspěšná funkční marketingová strategie zahrnuje několik klíčových prvků, které společně tvoří komplexní a efektivní plán pro dosažení marketingových cílů. V následujících odstavcích se podíváme na tyto prvky a jejich význam.

Obsah a struktura marketingové strategi

Obsah marketingové strategie by měl být navržen tak, aby pokrýval všechny důležité aspekty marketingového plánu, včetně analýzy trhu, segmentace zákazníků, stanovení cílů a výběru vhodných marketingových nástrojů. Struktura strategie by měla být logická a srozumitelná, s jasně definovanými cíli a kroků k jejich dosažení. Dobře navržená marketingová strategie by měla zahrnovat následující prvky:

Stanovení a dosažení marketingových cílů

Stanovení marketingových cílů je základním krokem při tvorbě marketingové strategie. Cíle by měly být konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené (SMART). Dosažení marketingových cílů vyžaduje použití efektivních metod a technik, které pomáhají společnosti komunikovat se svými zákazníky a získávat konkurenční výhodu. Některé z těchto metod zahrnují:

 • Marketingový mix (4P: produkt, cena, distribuce, propagace)
 • Obsahová strategie a inbound marketing
 • Digitální marketing a sociální média
 • Event marketing a veletrhy

Význam marketingového mixu a obsahové strategie

Marketingový mix a obsahová strategie jsou klíčovými prvky celkové marketingové strategie. Marketingový mix zahrnuje čtyři základní prvky (4P): produkt, cena, distribuce a propagace, které společně tvoří základ marketingového plánu. Obsahová strategie se zaměřuje na vytváření a sdílení hodnotného, relevantního a konzistentního obsahu, který pomáhá přilákat a udržet zákazníky a nakonec je přivést k nákupu.

Segmentace, targeting a komunikační strategie

Segmentacetargeting jsou důležité procesy, které pomáhají společnostem identifikovat a zaměřit se na své cílové skupiny. Segmentace zákazníků zahrnuje rozdělení trhu na menší skupiny se společnými charakteristikami, zatímco targeting se zaměřuje na výběr těchto skupin, které mají největší potenciál pro společnost. Komunikační strategie je základem efektivního marketingu, protože určuje, jak společnost komunikuje se svými zákazníky a jakým způsobem prezentuje své produkty a služby. Efektivní komunikační strategie by měla zahrnovat:

 • Jasnou a srozumitelnou komunikaci hodnoty produktu nebo služby
 • Využití různých komunikačních kanálů a nástrojů
 • Pravidelné sledování a měření výsledků komunikace

Proces přípravy a plánování marketingové strategie

Pro úspěšnou přípravu marketingové strategie a její plánování je důležité postupovat systematicky a zohlednit všechny důležité aspekty. V následujících odstavcích se podíváme na jednotlivé kroky, které je třeba podniknout při sestavování strategie a strategickém řízení marketingu, definování marketingového plánu a stanovení marketingového rozpočtu, a využití marketingového výzkumu a analýzy trhu při přípravě strategie.

Kroky při sestavování strategie a strategickém řízení marketingu

Při sestavování strategie a strategickém řízení marketingu je třeba postupovat systematicky a zohlednit následující kroky:

 1. Analýza současného stavu společnosti a jejího marketingového prostředí
 2. Stanovení marketingových cílů a KPI (klíčových výkonnostních ukazatelů)
 3. Segmentace trhu a identifikace cílových skupin
 4. Výběr marketingových nástrojů a taktik
 5. Definování marketingového plánu a stanovení marketingového rozpočtu
 6. Implementace marketingové strategie a sledování výsledků
 7. Průběžné hodnocení a optimalizace marketingových aktivit

Jak definovat marketingový plán a stanovit marketingový rozpočet

Marketingový plán je podrobný dokument, který popisuje marketingové cíle, strategie, taktiky a časový rámec pro jejich dosažení. Při definování marketingového plánu je důležité zahrnout následující prvky:

 • Analýza současného stavu společnosti a jejího marketingového prostředí
 • Stanovení marketingových cílů a KPI
 • Segmentace trhu a identifikace cílových skupin
 • Výběr marketingových nástrojů a taktik
 • Časový plán implementace marketingových aktivit
 • Plán sledování a hodnocení výsledků

Marketingový rozpočet je finanční plán, který stanovuje, kolik peněz bude společnost investovat do svých marketingových aktivit. Při stanovení marketingového rozpočtu je důležité zohlednit následující faktory:

 • Velikost společnosti a její finanční možnosti
 • Marketingové cíle a očekávané výsledky
 • Náklady na jednotlivé marketingové nástroje a taktiky
 • Historické údaje o nákladech a výsledcích marketingových aktivit
 • Průběžné sledování a kontrola nákladů

Využití marketingového výzkumu a analýzy trhu při přípravě strategie

Marketingový výzkum a analýza trhu jsou klíčové nástroje, které pomáhají společnostem získat důležité informace o svém trhu, konkurenci, zákaznících a dalších faktorech, které ovlivňují jejich marketingové aktivity. Při přípravě marketingové strategie je důležité využít tyto nástroje pro:

 • Identifikaci tržních trendů a příležitostí
 • Analýzu konkurence a jejích strategií
 • Zjištění potřeb, preferencí a chování zákazníků
 • Stanovení optimálního marketingového mixu a cenové strategie
 • Testování a validaci marketingových nástrojů a taktik

Využitím marketingového výzkumu a analýzy trhu při přípravě marketingové strategie mohou společnosti lépe pochopit své prostředí, identifikovat příležitosti a hrozby, a navrhnout efektivní marketingové plány, které jim pomohou dosáhnout svých cílů.

Internetová marketingová strategie a její role v moderním marketingu

Internetová marketingová strategie se liší od tradičních marketingových strategií tím, že využívá online prostředí pro dosažení definovaných marketingových cílů. V dnešním světě hraje internetová marketingová strategie klíčovou roli, protože umožňuje společnostem efektivněji oslovit své zákazníky, zvýšit povědomí o svých produktech či službách a zlepšit svou konkurenceschopnost.

Význam internetové marketingové strategie pro dosažení marketingových cílů

Internetová marketingová strategie může pomoci dosáhnout definovaných marketingových cílů tím, že:

 • Umožňuje rychlejší a efektivnější komunikaci se zákazníky
 • Poskytuje přesnější měření výsledků marketingových aktivit
 • Umožňuje cílenější a segmentovanější oslovování zákazníků
 • Zvyšuje návratnost investic do marketingu (ROI)

Využití různých marketingových kanálů v rámci internetové strategie

Pro efektivní využití marketingových kanálů v rámci internetové marketingové strategie je důležité zohlednit následující aspekty:

 • Výběr vhodných online marketingových kanálů (např. sociální média, e-mail marketing, SEO, PPC reklama)
 • Integrace různých marketingových kanálů pro dosažení synergie
 • Optimalizace obsahu a formátu marketingových sdělení pro jednotlivé kanály
 • Průběžné sledování a hodnocení výsledků jednotlivých kanálů

Inovační strategie a výkonnostní marketing v online prostředí

Inovační strategievýkonnostní marketing mohou zlepšit výsledky online marketingové strategie tím, že:

 1. Přinášejí nové a kreativní přístupy k oslovování zákazníků
 2. Zvyšují efektivitu marketingových aktivit prostřednictvím automatizace a personalizace
 3. Umožňují rychlejší adaptaci na změny trhu a potřeby zákazníků
 4. Podporují spolupráci mezi různými marketingovými týmy a odděleními

Internetová marketingová strategie, využití různých marketingových kanálů a inovační přístupy v online prostředí tak představují klíčové prvky pro dosažení definovaných marketingových cílů a zlepšení konkurenceschopnosti společností v dnešním digitálním světě.

Typy marketingových strategií a jejich aplikace

V rámci strategického marketingu existuje několik typů strategií, které mohou společnosti využít pro dosažení svých cílů. V následujících odstavcích se zaměříme na brand strategii, konkurenční strategii a přehled dalších typů marketingových strategií.

Brand strategie a její vliv na obchodní značku

Brand strategie je způsob, jakým společnost řídí svou obchodní značku a komunikuje své hodnoty, výhody a jedinečnost zákazníkům. Správně nastavená brand strategie může mít pozitivní vliv na vnímání značky a její hodnotu na trhu. Některé klíčové aspekty brand strategie zahrnují:

 • Definování značky a brand identity (logo, slogan, vizuální prvky)
 • Stanovení hodnot a poslání značky
 • Komunikace jedinečných prodejních argumentů (USP)
 • Vytváření emocionálního spojení se zákazníky

Brand strategie tak ovlivňuje obchodní značku tím, že pomáhá budovat její pověst, zvyšovat povědomí o ní a vytvářet loajalitu zákazníků.

Konkurenční strategie a její role v dosažení dominance na trhu

Konkurenční strategie se zaměřuje na způsoby, jak společnost může získat konkurenční výhodu a dosáhnout dominance na trhu. Tato strategie zahrnuje analýzu konkurence, identifikaci příležitostí a hrozeb a vývoj akčních plánů pro zlepšení konkurenceschopnosti. Některé klíčové prvky konkurenční strategie zahrnují:

 1. Analýza silných a slabých stránek konkurence
 2. Stanovení konkurenčních výhod a diferenciace
 3. Vývoj strategií pro získání tržního podílu
 4. Optimalizace cenové strategie a nabídky produktů či služeb

Implementace efektivní konkurenční strategie může pomoci společnosti dosáhnout dominance na trhu a zvýšit její tržní podíl.

Přehled a charakteristika různých typů strategií

Kromě brand a konkurenční strategie existuje řada dalších typů marketingových strategií, které mohou společnosti využít. Některé z nich zahrnují:

 • Segmentační strategie - zaměřuje se na identifikaci a oslovování specifických segmentů zákazníků
 • Produktová strategie - řídí vývoj, výrobu a marketing produktů či služeb
 • Cenová strategie - stanovuje ceny produktů či služeb tak, aby byly konkurenceschopné a zajišťovaly zisk
 • Distribuční strategie - řídí způsoby, jakými jsou produkty či služby doručovány zákazníkům
 • Komunikační strategie - určuje, jak společnost komunikuje se svými zákazníky a šíří informace o svých produktech či službách

Každý z těchto typů strategií má své výhody a nevýhody, a proto je důležité pečlivě zvážit, které z nich nejlépe vyhovují potřebám a cílům společnosti.

Analýza a hodnocení marketingové strategie

Pro úspěšné dosažení stanovených cílů je důležité správně analyzovat a hodnotit marketingovou strategii. V následujících odstavcích se zaměříme na metody a techniky, které lze použít pro měření výsledků marketingové strategie a jejího vlivu na tržní podíl společnosti, a také na využití SWOT analýzy, PESTLE analýzyPorter analýzy při hodnocení strategie.

Jak měřit výsledky marketingové strategie a její vliv na tržní podíl

Měření výsledků marketingové strategie a jejího vlivu na tržní podíl společnosti je klíčové pro zjištění účinnosti strategie a identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit. Některé metody pro měření výsledků zahrnují:

 • Sledování prodejních výsledků a tržeb
 • Měření návštěvnosti webových stránek a konverzních sazeb
 • Analýza nákladů na získání zákazníka (CAC) a hodnoty životního cyklu zákazníka (CLV)
 • Sledování změn v tržním podílu a pozici společnosti na trhu

Pravidelné měření a hodnocení výsledků umožňuje společnostem rychle reagovat na změny na trhu a přizpůsobit svou marketingovou strategii podle potřeb.

Využití SWOT, PESTLE a Porter analýzy při hodnocení strategie

Při hodnocení marketingové strategie je důležité využít různé analytické nástroje, které pomáhají identifikovat silné a slabé stránky strategie, příležitosti a hrozby na trhu. Mezi tyto nástroje patří SWOT analýza, PESTLE analýza a Porter analýza:

 1. SWOT analýza - identifikuje silné a slabé stránky společnosti, příležitosti a hrozby na trhu. Pomáhá společnostem určit, na kterých oblastech se soustředit a jaké hrozby eliminovat.
 2. PESTLE analýza - zkoumá vnější faktory, které mohou ovlivnit marketingovou strategii, jako jsou politické, ekonomické, sociální, technologické, právní a environmentální faktory.
 3. Porter analýza - hodnotí konkurenční prostředí a pomáhá společnostem určit, jaké konkurenční strategie by měly použít pro dosažení úspěchu na trhu.

Využitím těchto analytických nástrojů mohou společnosti lépe hodnotit svou marketingovou strategii a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit nebo změnit.

Přizpůsobení strategie podle výsledků analýzy a hodnocení

Po provedení analýzy a hodnocení marketingové strategie je důležité přizpůsobit marketingovou taktiku podle zjištěných výsledků. To může zahrnovat:

 • Změnu marketingových kanálů nebo komunikačních strategií
 • Úpravu cenové strategie nebo nabídky produktů či služeb
 • Posílení silných stránek a řešení slabých stránek společnosti
 • Využití identifikovaných příležitostí a eliminace hrozeb

Přizpůsobení marketingové strategie podle výsledků analýzy a hodnocení umožňuje společnostem dosáhnout lepších výsledků a úspěšněji dosáhnout svých stanovených cílů.

Shrnutí

V tomto článku jsme se podrobně seznámili s tvorbou efektivní marketingové strategie. Prošli jsme si důležitost marketingové strategie, klíčové prvky, proces přípravy a plánování, internetovou marketingovou strategii, typy marketingových strategií a jejich aplikace, a nakonec analýzu a hodnocení marketingové strategie.

Marketingová strategie je zásadní pro dosažení firemních cílů a úspěchu na trhu. Klíčové prvky zahrnují obsah a strukturu strategie, stanovení a dosažení marketingových cílů, marketingový mix, obsahovou strategii, segmentaci, targeting a komunikační strategie. Při přípravě a plánování marketingové strategie je důležité postupovat systematicky, definovat marketingový plán a rozpočet, a využít marketingový výzkum a analýzu trhu.

Internetová marketingová strategie hraje klíčovou roli v moderním marketingu, a je třeba využít různých marketingových kanálů, inovační strategie a výkonnostní marketing v online prostředí. Existuje mnoho typů marketingových strategií, jako je brand strategie, konkurenční strategie a další, které je třeba aplikovat podle potřeb společnosti.

Analýza a hodnocení marketingové strategie je nezbytné pro zjištění účinnosti strategie a identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit. Využití SWOT, PESTLE a Porter analýzy při hodnocení strategie pomáhá společnostem lépe hodnotit svou marketingovou strategii a přizpůsobit ji podle zjištěných výsledků.

Ve výsledku je důležité mít komplexní přístup k tvorbě a hodnocení marketingové strategie, aby společnosti dosáhly svých cílů a úspěchu na trhu.