Šablona v Google sheets

Kanibalizace klíčových slov

Kanibalizace klíčových slov je špatně optimalizovaný web, který vytváří konkurenci sám sobě. Vzniká když na jeden vyhledávací dotaz uživatele Google začne zobrazovat dvě a více různých stránek. 

Co může způsobit?
Sníží se vám míra prokliku a autorita stránky. Kvůli tomu také přijdete o konverze a objednávky než kdybyste měli všechny slova na té správné URL. 

Pojďme si prakticky ukázat, jak takovou kanibalizaci klčíových slov odhalit během 5 minut!