DOVOLENÁ SNŮ

Kompletní nastavení Smartemailingu + fapi pro prodej ebooku. Díky nastavení A/B testům se podařilo zvýšit prodej ebooku o 480,29% a prodej osobního konzultace z 2 na 14 objednávek.

PŮVODNÍ VERZE VSTUPNÍ STRÁNKY

Konverzní poměr této stránky byl žalostný. Proto jsem vytvořil tři varianty s novým designem a nastavil A/B testování těchto variant. Zvýšení konverzí na sebe nenechalo dlouho čekat.

VÍTĚZ A/B TESTOVÁNÍ VSTUPNÍ STRÁNKY

VÝSLEDEK TESTOVÁNÍ

A/B testování

přineslo zajímavé zjištění, že červená a hned za ní v závěsu zelená barva mají nejvyšší konverzní poměr. Díky změně struktury a pár úpravám se zvýšila konverze o 602 %.

Smartlook odhalení

Při zapojení nahrávání obrazovky jsme zjistili, kde se lidé ztrácejí a proč některé věci vynechávají a vůbec nečtou. Díky tomu se nám podařilo opravit chyby na webu a zvýšit požadovanou aktivitu na stránce.

Smartemailing kampaň

66,5 % (372 emailů) otevřelo emailovou kampaň a a 47 %(263 kontaktů) kliklo na odkaz v emailu a dostalo se k placené nabídce.

Mé další stránky na webu.

PŮVODNÍ VERZE PRODEJNÍ STRÁNKY

NOVÁ PRODEJNÍ STRÁNKA
o 480,29%  větší konverze

Máte Mioweb nebo jste členy klubu Placen za svou existenci?

Možná vám Mioweb stále nepřináší očekávané výsledky, možná potřebujete jen špetku popostrčit. Pojďme se nad tím posadit a probrat s čím vám mohu pomoci.  

Napište mi.